Kan şekerini ölçen lens [24-07-2014] - [514 kez Okundu]     Bu solucan alkolizme çare olacak [24-07-2014] - [521 kez Okundu]     Çin’de yeni bir dinozor iskeleti bulundu [24-07-2014] - [589 kez Okundu]     Sağlık Bakanlığı Meslek Tanımlarını Yaptı ! [22-05-2014] - [1121 kez Okundu]     Kuraklık daha da artacak [11-04-2014] - [1100 kez Okundu]        
   
 
  
MANŞET HABER
Kan şekerini ölçen lens
İnternet arama motoru Google ile ilaç devi Novartis kan şekerini ve vücut fonksiyonlarını takip edebilecek "akıllı kontakt lens" konusunda işbirliğine gideceklerini duyudu. [...]
  Yazar: #sean-paul | 24-07-2014  
Duyurular - Bilgilendir
Web sitemiz satışa çıkarılmıştır...

www.cilginbiyologlar.com sitesi satışa çıkarılmıştır. Ayrıntılar mail ile bildirilecektir. İlgilenen kişilerin musayildiz@cilginbiyologlar.com adresine mail atmaları rica olunur....

 
Ekleyen: sean-paul eklenme tarihi: 15-10-2014
 
ÜYE GİRİŞİ
Üye Adınız:
Şifreniz:
Üye OL! | Kayıp Şifre?
       
  Sitede Ara  
Aradığınız konu daha önce paylaşılmış olabilir!Lütfen başlamadan önce arama yapınız:

     
  Reklam  
     
  Atatürk Diyor ki  
atatürk
     
  İŞ İLANLARI  
     
  Başlığı Görüntüle  
Çılgın Biyologlar-Türkiye'nin Biyolog Destek ve Biyoloji Platformuna Hoş Geldiniz | Biyoloji-ödev-tez bankası-çıkmış sınav soruları-galeri-resimler-laboratuar » Biyoloji Alanları » Mikrobiyoloji
Bazı besiyerlerinin tanıtılması,besiyerlerinin hazırlanması ve saklanması
Kullanıcı Adı
Parola
Kayıt İletişim Üye Listesi Bugünkü Mesajlar Arama

Başlığı Yazdır

15-02-2009 07:02 ÖS Bazı besiyerlerinin tanıtılması,besiy...
Kullanıcı Avatarı

sean-paul

Süper YöneticiTecrübe Puanı: [ 0 ]
Mesaj Sayısı: 3360
Katılım Tarihi: 22.04.07
Konum: Kayseri
Yaş : 28
A-BAZI BESİYERLERİNİN TANITILMASI

İnsan ve hayvanlarda çeşitli mikroorganizmalar hastalık oluştururlar. Bu mikroorganizmaların
izolasyonu, tanımlanması ve üretilmesinde besiyerleri kullanılır. Besiyerleri canlı ve
cansız ortamlar olarak ikiye ayrılırlar . Canlı ortamlar olarak sıklıkla hücre kültürleri, embriyonlu
yumurta ve deney hayvanlarından yararlanılmaktadır.
Cansız ortamlar, genellikle bakterileri izole etme, üretme, çeşitli testleri uygulamak suretiyle
ayırıcı tanı yapabilmede kullanılan sıvı veya katı basiyerleridir. Klinik örneklerden ekim
yapılırken üretilmesi düşünülen mikroorganizmanın özelliklerine göre uygun olan besiyeri
veya besiyerleri seçilmelidir.
Besiyerleri kullanım amacı içeriklerine göre gruplara ayrılmaktadır. Besiyerleri aşağıdaki
başlıklar altında toplanarak, kısaca anlatılacaktır.

Genel Kullanım Besiyerleri

Günlük (= rutin) laboratuvar çalışmalarında kullanılan, insan ve hayvanların normal flora
üyeleri ile bir çok hastalık etkeni mikroorganizmanın üreyebildiği besiyerleridir. Üreticilik
özelliklerine göre temel ya da basit maddeler ile zenginliştirilerek hazırlanmış olmak üzere
iki çeşit genel kullanım besiyeri bulunmaktadır.

Temel (basit) besiyerleri; et suyu, pepton, tuz gibi maddelerden hazırlanmaktadır. En sık
kullanılan sıvı besiyerine buyyon denir. Buyyona agar eklenmek suretiyle elde edilen
basit besiyerine ise jeloz denir.

Zenginliştirilmiş besiyerleri, temel besiyerlerine kan, serum, glikoz, yumurta gibi maddelerin
ilavesi ile hazırlanır. Basit besiyerlerinde üretilemeyen bazı mikroorganizmalar bu ortamlarda
üretilebilirler.

Özel Besiyerleri

Üremeleri güçlük gösteren bazı mikroorganizmaların üretilmeleri için hazırlanan besiyerleridir.
Bu tür besiyerleri çalışma amacına göre hazırlanarak kullanılır ve daha kompleks yapıdadırlar.
- Seçici (selektif) besiyerleri: Bu tür besiyerlerinin içinde üretilmesi istenen mikroorganizmayı
baskılamayan ancak, normal flora gibi diğer mikroorganizmaların üremesini
inhibe eden seçici antmikrobik maddeler yer almaktadır. Örneğin, kolistin nalidiksik asit
agar (CNA) besiyeri; Gram negatif mikroorganizmaların üremesini inhibe ederken, Streptokokların
üremesini etkilememektedir.

- Ayırtıcı besiyerleri: Bu besiyerlerine katılan çeşitli indikatörler ve kimyasal maddeler
yardımıyla, üreyen kolonilerin aldıkları renge göre mikroorganizmaları tanımlamak
mümkündür. Buna örnek olarak, laktoza etkili barsak bakterilerini, birlikte bulundukları laktoza
etkisiz olanların oluşturdukları farklı kolonileri ile ayırt etmede kullanılan Endo agar ve
Mac Concey gibi besiyerlerini, ayrıca kanlı agarda hemoliz yapan ve yapmayan mikroorganizma
kolonilerinin ayrılabildiklerini verebiliriz.
- Özgül besiyerleri: Yalnız tek veya sınırlı sayıda mikroorganizmanın üretilmesi
amacıyla kullanılan besiyerleridir. Örnek olarak Mycobacterium tuberculosis için kullanılan
Löweinstein Jensen besiyerini, Corynbacterium diptheriae için, Löffler besiyerini verebiliriz.
- Ayıraçlı besiyerleri: Sıvı ve katı olarak hazırlanan bu besiyerlerinin bileşimine çeşitli
indikatörler (bromtimol mavisi, fenol red,..) ve kimyasal maddeler (karbonhidrat, sitrat,
üre....) katılır. Bu maddeler yardımıyla mikroorganizmaların çeşitli biyokimyasal karakterleri
belirlenmektedir.
Besiyerlerinin Hazırlanmasında Kullanılan Başlıca Maddeler:
- Su: İdeal olanı saf sentetik besiyerlerinin hazırlanmasında çifte damıtılmış su kullanılmasıdır.
Bununla beraber gerektiğinde sert olmayan çeşme suları da sentetik besiyeri
hazırlamada kullanılabilir.
- Agar: Agar agar (kısaca agar) Hindistan ve Japon denizlerinde daha bol bulunan
bir deniz yosunudur. Agarın yapısında, temelde, d-galaktopiranoz ünitelerinden yapılmış
uzun zincirli polisakkaritler bulunmaktadır. Ayrıca inorganik tuzlar, çok az miktarda protein
benzeri maddeler de yapısında yer almaktadır. Agar, parçalayabilen az sayıdaki bakterinin
dışında, mikroorganizmaların büyük çoğunluğu tarafından ayrıştırılamaz. Agarın, yalnızca
bazı deniz bakterileri tarafından parçalanabildiği bilinmektedir.

Mikrobiyolojide kullanılacak iyi bir agarın; sıvıların içerisinde ısıtılınca 95°C de erimesi, sonra
soğumaya bırakıldığında 42°- 45°C de katılaşma özelliğinde olması gerekir. Agar, sıvı ortamları
katılaştırmak amacıyla %1.5-3, yarı katı besiyeri elde etmek için %0.3 -0.5, yarı sıvı
besiyeri için %0.05 -0.2 oranında eklenerek kullanılır. Agar, mikrobiyolojide besiyerlerinin
hazırlanmasında en çok kullanılan bir maddedir.
Agar, genellikle nötral olduğundan besiyerinin pH'nı etkilemez. Besiyerinin kendi pH'ı düşük
olursa agarın katılaşması güçleşir.
- Pepton: Çeşitli kaynaklı proteinlerin pepsis, tripsin, papain gibi enzimlerle hidrolize
edilmeleri sonucu suda kolayca eriyebilen ve ısıtıldığında yeniden koagule olmayan,
po-lipeptid, dipeptid ve aminoasit gibi maddelerin karışımını içeren ortamlardır. Bakteriler tarafından
azot kaynağı olarak kullanılır. Et, kazein, soya küspesi gibi proteinli maddelerin enzimlerle
sindirilmeleri yolu ile elde edilir.

Peptonlar, elde edildikleri protein kaynağına göre içerikleri yönünden değişiklikler gösterir.
Örneğin tripsin ile alkali ortamda sindirilerek hazırlanan peptona proteinler, pepsin etkisine
göre daha ileri derecede ayrıştırılarak serbest aminoasitlere dönüştürülürler. Serbest aminoasitler,
peptidler ve triptofana kadar parçaladıklarından bir çok bakterinin üremesine elverişli
bir ortam yaratılmış olur. Ayırıcı tanıda, bakterilerin triptofandan indol oluşturup oluşturmadıklarının
araştırılmasında kullanılırlar. Bakteriyolojide en sık bu tür peptonlar tercih
edilmektedir.
İdeal bir pepton aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
- Suda kolayca erimelidir.
- Isıtma ile koagule olan protein içermemelidir.
- İndol deneylerini yapmaya imkan verecek nisbette triptofan içermelidir.
- Eğer şeker fermentasyon deneyleri yapılacaksa karışıklığa neden olabilecek hiç
bir şeker içermemelidir.
- Et ekstratı: Yağsız etten hazırlanan ham et suyunun su kısmının uçurulması ile elde
edilen koyu renkte macun gibi bir maddedir. Bileşiminde, aminoasitler, jelatin, albumoz,
vitaminler, minareller gibi maddeler bulunur. Et ekstratından bir litre suya 10 gram kadar katılır.
Et ekstratı günümüzde toz halinde ticari olarak satılmaktadır.
- Kan: Kullanım amacına göre çeşitli hayvanlardan elde edilerek besiyerlerine katılan
kanların steril ve pıhtılaşması önlenmiş olmalıdır. Aseptik koşullarda hayvan ve insanlardan
alınan kanların fibrinsizleştirilmesi için en iyi yöntem cam boncuklarının bulunduğu
steril balonları kullanmaktır. Defibrine kan besiyerlerine %5 -10 oranında olacak şekilde
eklenir. En sık kanlı agar yapımı için kullanılır.
- Serum: Koyun, at, tavşan gibi ya da insanlardan steril koşullarda alınıp ayrıştırılan
serum besiyerlerine %5-10 oranında eklenerek kullanılır. Serum yerine değişik vücud sıvılarıda
steril olarak eklenebilir.
- Maya özütü: Ekmek veya bira mayasından kendi kendini sindirmesi ile, asit eya
proteolitik enzimlerle hidrolizasyon sağlanarak elde edilir. İçeriğinde aminoasitler, üretme
faktörleri, inorganik maddeler ve %10 oranında karbonhidratlar bulunur. Besiyerlerine
%0.5 -1 oranında katılır .
- Sodyum klorür: Besiyerlerine osmotik basıncı ayarlamak için %0.5 oranında katılır.
- Kanlı agar besiyeri : Jeloz besiyeri ortamına %5-10 oranında kan ilavesi ile hazırlanır.
Amaca göre koyun, tavşan, at, insan kanı kullanılabilir. Fibrini parçalanan koyun
kanı, hemoliz tipini belirlemede üstündür. (Resim 4-A)
- Çukulata agar besiyeri : Jeloz (adi agar) besiyerinde üreyemeyen bazı mikroorganizmalar
çukulata besiyerinde üreyebilir. Çukulata besiyeri kanlı besiyerinin ısıtılması ile
elde edilir. Bu besiyerinin görünümü kaynamış kandan dolayı çukulata rengindedir. Çukulata
agar aynı zamanda bazı üreme faktörleri (X, V) taşır. Neisseriae ve hemofil bakterilerin
üretilmesinde kullanılır.
- Thiyoglikolat sıvı besiyeri : Redüktan bir madde olan sodyum thiyoglikolat taşıyan
anaerop bakterilerin de üreyebildiği bir ortamdır. Oksidasyon düzeyi için ortama indikatör
olarak metilen mavisi eklenir. Oda ısısında ve karanlıkta saklanır. Yara örnekleri için ve anaerop
üreme istendiğinde kullanılır.
- Beyin kalp infüzyonu : BHİ olarak kısaltılarak kullanılır. Sıvı ya da agar katılmış
katı şekli vardır. Mikroorganizmaların çoğunu üretebilecek zenginliktedir. Bu nedenle kan
kültürleri ile az bakteri içerdiği düşünülen klinik örneklerin ekimleri için kullanılır.
- EMB Agar : Eozin metilen blue agar, barsak bakterilerinin üreyebildikleri, aynı zamanda
laktozu fermante eden ve etmeyenlerin ayırt edilebildiği bir besiyeridir.
- Selenit F Besiyeri : Koliform basillerin 18-24 saat süre ile üremelerini engelleyen
selenyum tuzları içerir. Bu sayede barsak patojen bakterileri daha iyi ürerler ve üretilme
şansları artar. Selenit F besiyerine ekilen dışkı örneklerinin belirli bir süre inkubasyondan
sonra EMB veya MacConkey agara pasajları yapılır.
- SS (Salmonella Shigella) Agar : Barsağın patojen bakterilerinden Salmonella ve
Shigellanın izolasyonunu sağlar.
- Löweistein - Jensen besiyeri : Mycobacterium tuberculosis ve diğer mikobakterileri
üretmede, antibiyotik duyarlılık deneylerinin yapılmasında kullanılan bir çok organik
madde içeren bir besiyeridir. Üreme maddeleri dışında özellikle Gram (+) bakterilerin üremelerini
inhibe eden boya, antibiyotikler ve diğer maddeler içeren değiştirilmiş şekilleri
vardır.
- TSI (Üç şekerli demirli besiyeri) agar, triptofanlı besiyeri, üreli agar, sitrat agar,
v.b. ile barsak bakterilerinin farklı enzimatik aktivite ve diğer özelliklerini belirleyen testler
vardır. Ayrıca bakterilerin hareketliliklerini gösteren besiyerleri de kullanılmaktadır.

B-BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE SAKLANMASI
Besiyerleri, yapılarında yer alan maddelerin bir araya getirilerek eritilmesi, daha sonra otoklavda
sterilize edilmelerini takiben petri kutusu ya da tüplere dökülmesi ile hazırlanır.
Hazırlanan besiyerleri soğuduktan sonra, buzdolabına konur ve kullanılıncaya kadar orada
saklanır. Yeni hazırlanmış besiyerleri en fazla 15 gün içinde kullanılmalıdır.
 
Reklamlar
Atlanılacak Forum:
Forum powered by fusionBoard
     
  Bu Başlığı Paylaş  
URL:
BB Kodu:
HTML:
     
  Anahtar Kelimeler  
Çılgın Biyologlar:Türkiyenin biyolog destek ve biyoloji paylaşım platformu, Turkey's biologist support site, Biyologlar için sorunlarını dile getirebileceği güzel bir site, biyoloji ile ilgili herşey sitemizde forum bölümünde mevcuttur, biyologlar için iş ilanları ve iş imkanları, biyolog arkadaşlarımızın sorunlarını paylaşabilieceği bir site, Türkiye Biyoloji Öğrencileri, Türkiyenin biyolog destek sitesi, biyologlar, çılgın biyologlar, biyoloji bölümü, erciyes üniversitesi fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümü öğrencileri, biyoloji dersleri, ödevler, çıkmış sınav soruları, çalışma notları, biyoloji bilgi paylaşımı, biyoloji alanları, deneyler, uygulamalar, biyologlar için iş imkanları, biyoloji bölümü mezunları, biyolojide tus sınavı, biyologlar eczacılıkda yüksek lisans, biyologlar için iş ilanı ver, ilanlar, biyolog alımı, biyologların iş alanı, biyo haber, haberler, biyoloji dünyası, biyoloji bölümü hakkında herşey, Türkiye Biyoloji öğrencileri Platformu, biyoloji ödev destek, biyoloji bölümünde okumak, mikrobiyoloji iş ilanı biyolog ilanları, tus sınavı hakkında forum bölümüne bakın, iş arayan biyologlar, Biyoloji bilimi, biyoloji vize soruları, biyoloji final soruları, histoloji sınav soruları, omurgasız hayvanlar vize final soruları, sitoloji soruları, tohumlu lab soruları, histoloji lab soruları, final soruları, tohumusuz bitkiler sınav soruları, tohumlu bitkiler, tez bankası, biyoloji örnek tezleri, Biyoloji Konuları Hakkında İstek ve Sorunlarınıza Forum Bölümümüzde Çözüm Bulabilirsiniz, Sitemizde Part Time ya da Full Time Olarak İş Arama İlanı Verebilirsiniz, KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, Biyoloji Konuları Hakkında İstek ve Sorunlarınıza Forum Bölümümüzde Çözüm Bulabilirsiniz, Sitemizde BİYOLOGLAR İçin ücretsiz İş İlanı Verebilirsiniz, üniversitelerde biyoloji vize final soruları, üniversitelerin biyoloji bölümü çıkmış sınav soruları, biyologlar için eğitim sitesi, biyoloji bölümünün iş alanları.biyolog alımı yapanlar, biyoloji sohbet, biyo sohbet, Türkiyenin biyologlar sitesi, Biyologlar tusa girince ne yapabilirler, tus sınavı, kpps biyolog kadroları, biyoloji ders sunumları, ders notları, labaratuar görüntüleri, laboratuar mikroskobik görüntüleri, ,
     
  Benzer Başlıklar  
Başlık Biyo-Forum Cevaplar En Son Mesaj
histoloji de gösterilen bazı preperatar Histoloji Lab. 16 13-04-2011 12:03
Bazı likenler ve ayrıntılı bilgileri (Resimli) Tohumsuz Bitkiler 2 19-01-2011 10:08
Histolojik preparatların hazırlanması (histolojik teknik) Histoloji 2 24-04-2010 15:25
Bitki Büyümesi ile ilgili bazı fizyolojik olaylar Ödev Yardım Bölümü 1 07-04-2010 17:12
sitoloji ile ilgili bazı soru ve cevapları Sitoloji 2 08-02-2010 09:51
     
  Hizmetlerimiz  
Bİyo Sözlük
Türkiye'nin en geniş kapsamlı biyoloji sözlüğünü yine bizim farkımızla sizlerin hizmetine sunuyoruz.   Tıkla!..
Bİyo Tube
Geniş kapsamlı video bölümümüzü mutlaka ziyaret ediniz.   Tıkla!..
Bİyo Galerİ
Türkiye'nin en geniş kapsamlı biyoloji galerisini sizlerin hizmetine sunmuş bulunmaktayız.   Tıkla!..
Tez Destek
Çılgın Biyologlar olarak tez hazırlayan biyoloji öğrencilerine tez konusu bulma,hazırlama vs. konularında mevcut danışmanı ile destek...   Tıkla!..
Soru Cevap Destek
Biyoloji bilimi ve eğitimi ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu bu bölümüzde dile getirerek cevap bulabilirsiniz   Tıkla!..
Rehberler
Burs veren kurumlar,yurtdışı eğitimi hakkında merak ettikleriniz hepsi bu bölümde.   Tıkla!..
Reklam
Sitemizin çeşitli bölümlerinde reklam uygulaması yapılmaktadır.Reklam vermek için bu bölümümüzü inceleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.   Tıkla!..
Sponsorluk
Çılgın Biyologlar olarak çeşitli konularda sponsorluk hizmeti vermekteyiz.Ayrıntılar için bu bölümümüzü inceleyiniz.   Tıkla!..
Projeler
Çılgın Biyologlar çeşitli projelere destek vermek istemektedir.Ayrıntılar için bu bölümümüzü inceleyiniz.   Tıkla!..
Hakkımızda
Biyologlara destek alanında hizmet veren Çılgın Biyologlar kim merak ediyorsanız bu bölümümüzü mutlaka inceleyin...   Tıkla!..
Ekibimiz
Çılgın Biyologlar olarak kimlerle çalışıyoruz merak ediyorsanız bu bölümümüzü inceleyiniz.   Tıkla!..
İletişim
Her türlü konuda bizimle iletişime geçmek için bu bölümümüzü kullanabilirsiniz.   Tıkla!..
     
En Yeni Haberler
Kan şekerini ölçe...
Bu solucan alkoli...
Çin’de yeni bir d...
Sağlık Bakanlığı ...
Kuraklık daha da ...
En yeni forum başlıkları
genel kimya
molekuller biyol...
Genel Biyoloji V...
Bitki fizyolojis...
İnsan hücre kültürü
En Yeni Makaleler
Kısa Ardarda Tekr...
Karaciğer hastalı...
Kırıkkale Bölgesi...
Oksidatif DNA Has...
Kütle Spektrometr...
En Aktif Üyelerimiz
sean-paul(3360)
YoRGuN(2119)
secretbbb(1054)
heartlessss(1027)
unknownnnnn(1019)
En yeni üyemiz
esraggnÜye Adı: esraggn
Yer: Elazığ
Doğum: 1,995
Katılım: 30.10.14

 • Sitemizi En İyi Minimum İnternet Explorer 7 Browser ve 1152x864 Ekran Genişliğinde ve Yüksek Renk Modunda İzleyebilirsiniz.
 • Cilginbiyologlar.com © 2007-2014 Bu web sitesinin içeriği tasdiklenmektedir.Lütfen sitemizdeki içeriğin tarafımızca oluşturulan kısmını izin almadan başka sitelerde yayınlamayınız.
  Aksinin yapılması durumunda "Çılgın Biyologlar" sitesi yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.
 • Sitedeki içerikten tamamen içeriği paylaşanlar sorumludur, web sitesi ve herhangi üçüncü şahıslar, içerik kendilerinin olmadıkça hiçbir sorumluluk kabul edemez.
  Ayrıca içerik sebebi ile oluşabilecek sorunlardan (lisans ihlali vs.) içerik kendisine ait olmadığı sürece "Çılgın Biyologlar" sitesi hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2014 by Nick Jones.
  Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
  Theme Design: KDK © 2006 - 2010 | coolbilisim.com   Edit : sean-paul38   Site İçi URL Modifikasyonu: sean-paul38
  Creative Commons License
  Çılgın Biyologlar by www.cilginbiyologlar.com is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
  Based on a work at creativecommons.org.
  Permissions beyond the scope of this license may be available at www.cilginbiyologlar.com.
  42,864,548 Tekil Ziyaretçi | yukarı